Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowym w sprawach o naprawienie szkód osobowych