Rekordowe wyniki finansowe EuCO S.A. Po czterech kwartałach 2010 roku

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE  EUCO S.A.  PO CZTERECH KWARTAŁACH 2010 ROKU

2 marca 2011 r.

Informacja prasowa

 

 

REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE EuCO S.A.

PO CZTERECH KWARTAŁACH 2010 ROKU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) opublikował wyniki finansowe po czterech kwartałach 2010 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 24,02 mln złotych i były wyższe o 50,9 proc. niż w 2009 roku (15,92 mln złotych). Zysk netto wypracowany przez Grupę EuCO wyniósł 6,14 mln złotych – to wynik o prawie 40 proc. lepszy od osiągniętego w 2009 roku (4,39 mln złotych). Tym samym Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przekroczyło prognozy finansowe na 2010 rok, zaprezentowane w Prospekcie Emisyjnym. Przychody ze sprzedaży były wyższe o 8,09 proc., a zysk netto o 1,98 proc. od wcześniej prognozowanych.

 

„To pierwsze wyniki finansowe, które publikujemy jako spółka giełdowa. Jestem przekonany, że rekordowe dane, które zaprezentowaliśmy jeszcze bardziej wzmocnią naszą wiarygodność i atrakcyjność w oczach inwestorów”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A..

 

 

Wśród przyczyn dynamicznego rozwoju EuCO S.A. należy wymienić m.in. nowe regulacje prawne, które dają nowe możliwości roszczeń osobom poszkodowanym (zadośćuczynienie, pozwy zbiorowe, wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń), rosnące kwoty wypłacanych odszkodowań, rozpoczęcie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz wzrost świadomości osób poszkodowanych.

 

Należy też zwrócić uwagę na ekspansję zagraniczną, która jest jednym z priorytetów EuCO S.A.. W wynikach Grupy konsolidowane są już dane finansowe spółki działającej w Czechach – Evropské Centrum Odškodného s.r.o, która jest liderem rynku odszkodowań w tym kraju. Z kolei od września 2010 roku siostrzana spółka działa na Węgrzech (Kártalanítási Központ Kft).

 

Najważniejszym wydarzeniem dla Spółki w IV kwartale 2010 roku była oferta publiczna akcji EuCO S.A.. Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji została ustalona na 18 zł za akcję – to najwyższy, maksymalny poziom. Wartość całej oferty wyniosła 30,6 mln złotych brutto, w tym wartość nowej emisji – 10,8 mln złotych brutto. W transzy inwestorów indywidualnych redukcje sięgnęły 63 proc.. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 29 grudnia 2010 roku.

 

Wśród znaczących akcjonariuszy EuCO S.A. znajdują się już dwie instytucje finansowe. Aktualnie ING OFE posiada 410 tysięcy akcji, co stanowi 7,3 proc. kapitału zakładowego Spółki, a BPH TFI – ponad 300 tys. akcji (5,4 proc. kapitału zakładowego).

 

Strategia rozwoju EuCO S.A. na 2011 rok zakłada m.in. utworzenie spółki na terenie Słowacji, dokapitalizowanie spółek węgierskiej i czeskiej oraz Kancelarii Radców Prawnych EuCO, a także nabycie pakietów spraw od firm konkurencyjnych.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń
o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO
wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft
(spółka działająca na Węgrzech).

 

Dodatkowych informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl