Oświadczenie Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z Legnicy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z LEGNICY

7 marca 2011 r.

 

 

Oświadczenie Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z Legnicy

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) oświadcza, że zidentyfikował firmę, która dopuszcza się naruszania prawa i wykorzystuje nazwę spółki do prowadzenia własnej działalności. To Europejskie Centrum Odszkodowań (ECO) z Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Borowskiego 2a-3 (adres internetowy: www.centrum-pomocy.eu) – firma, która bezprawnie posługuje się nazwą identyczną jak Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z Legnicy.

Zarząd EuCO S.A. natychmiast podjął kroki prawne zmierzające do zaprzestania tego procederu i wezwał wskazaną firmę do dobrowolnego zaprzestania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Europejskiego Centrum Odszkodowań.

 

Jednocześnie Zarząd EuCO S.A. z Legnicy, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oświadcza, że jest zaniepokojony sytuacją, w której firma z Gorzowa Wielkopolskiego, posługująca się tą samą nazwą, może wpływać na rzeczywistą ocenę spółki przez klientów, akcjonariuszy, inwestorów i partnerów biznesowych. Zarząd EuCO S.A. stanowczo podkreśla, że nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek działaniami prowadzonymi przez firmę z Gorzowa Wielkopolskiego.

Jeśli firma z Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania, wysłanego przez EuCO S.A. 2 marca 2011 roku, nie ustosunkuje się do żądania natychmiastowego zaprzestania używania nazwy Europejskie Centrum Odszkodowań, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Ochrona prawna znaku towarowego Europejskie Centrum Odszkodowań, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 213722, którego prawo ochronne trwa od 02.11.2006 roku, istnieje w oparciu o świadectwo ochronne wystawione na podstawie przepisów ustawy z dn. 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, a udzielone na rzecz Europejskiego Centrum Odszkodowań w Legnicy.

Krzysztof Lewandowski

Prezes Zarządu EuCO S.A.

 

 

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń
o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO
wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft
(spółka działająca na Węgrzech).

 

Dodatkowych informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl