Już drugi znaczący inwestor finansowy wśród akcjonariuszy EuCO S.A.