Już drugi znaczący inwestor finansowy wśród akcjonariuszy EuCO S.A.

JUŻ DRUGI ZNACZĄCY INWESTOR FINANSOWY WŚRÓD AKCJONARIUSZY EUCO S.A.

17 lutego 2011 r.

Informacja prasowa

 

Już drugi znaczący inwestor finansowy wśród akcjonariuszy EuCO S.A.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań informuje, że już drugi inwestor finansowy – tym razem BPH TFI – przekroczył 5 proc. próg w akcjonariacie Spółki. 15 lutego 2011 roku BPH TFI poinformowało Spółkę, że w wyniku nabycia akcji Spółki przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit, stało się posiadaczem 301 029 akcji, co stanowi 5,38 proc. kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów. Przed transakcją zakupu akcji z 8 lutego 2011 roku BPH TFI posiadało 268 876 akcji (4,80 proc. w kapitale Spółki).

 

„Jestem dumny, że w półtora miesiąca od naszego debiutu na giełdzie, zyskaliśmy tak znanych inwestorów finansowych. To dla nas duże zobowiązanie ale jestem przekonany, że dla wszystkich naszych akcjonariuszy zaangażowanie w EuCO S.A. będzie bardzo udaną inwestycją. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie, wiodąca pozycja na rynku i plany ekspansji zagranicznej sprawią, że następni inwestorzy finansowi a także inwestorzy indywidualni będą powiększać swój udział w akcjonariacie EuCO”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Obok BPH TFI, znaczącym akcjonariuszem EuCO S.A. jest ING OFE – właściciel 410 000 akcji, co stanowi 7,32 proc. kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

 

 

Akcje EuCO zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 29 grudnia 2010 r. Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. została ustalona na 18 zł za akcję – to najwyższy, maksymalny poziom. Wartość całej oferty wyniosła 30,6 mln złotych brutto, w tym wartość nowej emisji – 10,8 mln złotych brutto.

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech).

 

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl