Raport bieżący nr 13/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2013

Data sporządzenia 2013-06-25
Raport bieżący nr 13/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej EuCO na kolejną kadencję

 

TREŚĆ RAPORTU

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2013 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w drodze uchwał decyzję w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w niezmienionym składzie:

  • Daniel Kubach – Przewodniczący
  • Paweł Filipiak – Wiceprzewodniczący
  • Joanna Tylko – Sekretarz
  • Wanda Ronka-Chmielowiec – Członek Rady
  • Joanna Smereczańska-Smulczyk- Członek Rady

Osoby wskazane powyżej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu przekazuje się życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 22 RMF GPW.

 

Rada Nadzorcza EuCO – kliknij aby przeczytać

Załącznik do raportu nr 13/2013 (kliknij aby zobaczyć)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-06-25
Członek Zarządu Agata Rosa                        2013-06-25