EuCO dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dziś do ich kieszeni trafi ponad 15 milionów zł!

Utworzono: 4 września 2015r.

EuCO dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dziś do ich kieszeni trafi ponad 15 milionów zł!

W dniu 22 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań postanowiło, że na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza kwotę 15 008 000,00 zł, to jest 2,68 zł brutto na jedną akcję. Na tę kwotę składa się przeznaczony w całości na dywidendę jednostkowy zysk netto spółki EuCO za rok obrotowy 2014 w wysokości 12 910 988,84 zł powiększony o wypłatę z kapitału rezerwowego. Dzień wypłaty dywidendy przypada dziś, to jest 4 września 2015 r

Dzień wypłaty dywidendy przypada dziś, to jest 4 września 2015 r.

Europejskie Centrum Odszkodowań może pochwalić się nieprzerwanym wzrostem: pod koniec I półrocza 2015 roku grupa EuCO prowadziła w trybie przedsądowym i sądowym sprawy o odszkodowania o wartości ponad 530 mln zł i osiągnęła poziom przychodów na poziomie 44,7 mln zł, czyli o 18,5 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze spraw o zadośćuczynienia w trybie przedsądowym w pierwszym półroczu wyniosły 18,6 mln zł, wobec 9,2 mln zł zanotowanych w zeszłym roku. Z kolei wpływy gotówkowe z działalności sądowej były wyższe o 30% r/r, co pozwoliło na wzrost zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO o 49% do 7 mln zł w I pół.

Jak wynika z wypowiedzi Prezesa Krzysztofa Lewandowskiego, ze względu na doskonałe perspektywy i rozwój rynku odszkodowań, a także na prowadzone restrukturyzacje oraz ekspansywną politykę Spółki, dalszy wzrost Grupy EuCO i jej wyników finansowych jest pewny.