Czy obrażenia ciała muszą być widoczne, aby uzyskać odszkodowanie?