Co w sytuacji, kiedy sprawca, kierujący samochodem lub motocyklem, zbiegł z miejsca zdarzenia i nie mam jego danych? Czy należy mi się odszkodowanie?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli ustalimy, że należy Ci się zadośćuczynienie za szkodę na osobie, osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.