DM BZ WBK ponownie podniósł rekomendację dla EuCO!