Akcje z dużym potencjałem

Utworzono: 21 sierpnia 2013r.


Akcje z dużym potencjałem

Puls Biznesu przygotował zestawienie siedmiu niedocenionych przez rynek
Spółek Akcyjnych, wśród których umieścił EuCO z szacowanym na 59%
potencjałem wzrostu. Patrz, ikonografika w prawej części strony.

http://pulsbiznesu.pb.pl/3283311,60287,siedem-akcji-z-duzym-potencjalem