Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK EuCO za trzy kwartały 2014 r. dostepne.

Utworzone: 13 listopada 2014r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK EuCO za trzy kwartały 2014 r. dostepne.

Skonsolidowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za trzy kwartały 2014 roku jest dostępne w zakładce:     
https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe

Bezpośredni link do pliku: http://tiny.pl/qvvb8