Europejskie Centrum Odszkodowań rozpoczyna działalność w Rumunii

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ W RUMUNII

Legnica, 19 grudnia 2012 rok

Informacja prasowa

Europejskie Centrum Odszkodowań rozpoczyna działalność w Rumunii

Pod koniec listopada została zarejestrowana w Rumunii spółka Centrul European De Despagubiri SRL z siedzibą w Bukareszcie, której udziały w 100% należą do spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – spółki dominującej w Grupie Kapitałowej EuCO.

Rozpoczynamy działalność w zakresie pozyskiwania spraw dochodzenia odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych na nowym i perspektywicznym rynku zagranicznym. Rumunia ma ponad 21 mln obywateli i jest w tej chwili największym po Polsce rynkiem, na którym działa EuCO. Rumunia jest rynkiem ze słabo rozwiniętą konkurencją, która praktycznie ogranicza się do kancelarii prawnych dochodzących odszkodowań. Dotychczas nie pojawiła się tam firma, która podobnie jak EuCO, specjalizuje się dochodzeniu odszkodowań na masową skalę. Rośnie także świadomość obywateli Rumunii w dochodzeniu większych odszkodowań od ubezpieczycieli. W 2011 roku roszczenia odszkodowań za urazy i szkody moralne powstałe w wyniku wypadków skierowane do towarzystw ubezpieczeniowych miały wartość 63 mln euro i były o 250% wyższe od wartości roszczeń zgłoszonych w 2010 roku. Rośnie także wysokość wypłaconych odszkodowań z tytułu urazów i szkód poniesionych w wyniku wypadków, osiągając prawie 17% całości wypłaconych odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku. Dla porównania wskaźnik ten w 2009 roku stanowił jedynie 2-3% całkowitej sumy wypłat odszkodowań z OC.mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

W zeszłym roku, we wrześniu, zostało wypłacone największe odszkodowanie w Rumunii z polisy OC – 1 milion euro. Odszkodowanie otrzymały rodziny dwóch ofiar wypadku samochodowego.

Model biznesowy w Rumunii będzie opierał się na sprawdzonym modelu bezpośredniego docierania współpracowników EuCO do osób poszkodowanych w wypadkach lub ich bliskich i pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub innego świadczenia ubezpieczeniowego, które im się należy.

Różnice w organizacji działalności na rynkach w Rumunii, Czechach, Słowacji czy na Węgrzech dotyczą jedynie regulacji prawnych specyficznych dla danego kraju, ale sposób współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i poszukiwanie klientów jest taki sam jak w Polsce – mówi Adam Wszołek.

Są także podobieństwa między systemami w danym kraju. Na przykład w Rumunii system wypłat z towarzystw ubezpieczeniowych podobnie jak w Czechach bazuje na przyznawaniu punktów za utratę zdrowia w wyniku wypadku. Jest jednak bardziej korzystny dla poszkodowanego w Rumunii niż w Czechach.

Działalność EuCO w Czechach na Słowacji oraz na Węgrzech rozwija się bardzo dobrze. Czeska spółka EvCO zanotowała w okresie 1-3Q 2012 ponad 4,2 mln zł przychodów. Wdrożenie w trzecim kwartale nowej strategii pozyskiwania klientów w Czechach powinno przynieść oczekiwane efekty w postaci dalszego wzrostu ilości zgłaszanych spraw i wyników finansowych. Spółka działająca na Węgrzech osiągnęła próg rentowności netto w drugim kwartale. W okresie 1-3Q 2012 zgłoszonych zostało 525 spraw na Węgrzech, wartość wpływów gotówkowych do spółki węgierskiej przekroczyła 2,4 mln zł. Spółka słowacka, która działa od trzeciego kwartału 2011, zgłosiła w 2012 r. 187 spraw o wartości 4,3 mln zł, a ilość i wartość zgłaszanych spraw rośnie z każdym kwartałem.

 

 

 

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji). Liczba klientów EuCO przekroczyła 70 tys. Spółka posiada 17 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia około 130 pracowników w Centrali w Legnicy.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.

Tel. 22 440 14 40, 605 959 539

e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.