„Czy w tej sprawie ubezpieczyciel zastosuje regres”

„CZY W TEJ SPRAWIE UBEZPIECZYCIEL ZASTOSUJE REGRES”

Szanowni Państwo,

Często kierujecie pytania do pracowników Departamentu Sprzedaży, „czy w tej sprawie ubezpieczyciel zastosuje regres”. W związku z powyższym chcemy podzielić się z Państwem ciekawą informacją.

Otóż, Towarzystwo Ubezpieczeń nie może żądać od spadkobierców nietrzeźwego sprawcy, zwrotu odszkodowania wypłaconego osobom poszkodowanym, jeśli sprawca zmarł przed wypłatą tego odszkodowania.

Powyższa informacja wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r.

„Zakład Ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego (…), jeżeli wypłata Odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem.”

Mamy nadzieję że powyższa interpretacja sądu przyda się Wam w spisywaniu kolejnych spraw.