Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2014

31.12.2014godz. 15:00

Raport bieżący nr 27/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

24.12.2014godz. 05:00

Raport bieżący nr 26/2014
Umowa potrącenia zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta i EuCo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

22.12.2014godz. 15:00

Raport bieżący nr 25/2014
Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania

28.11.2014godz. 15:00

Raport bieżący nr 24/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.

27.11.2014godz. 22:00

Raport bieżący nr 23/2014
Podpisanie listu intencyjnego – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

26.11.2014godz. 16:00

Raport bieżący nr 22/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

27.08.2014godz. 16:00

Raport bieżący nr 21/2014
Zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej)