Raport bieżący nr 24/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.