Raport bieżący nr 20/2014
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2014

Data sporządzenia
2014-07-10
Raport bieżący nr
20/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2014 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. a AgioFunds Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych („Umowa”).

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych o nazwie EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) w rozumieniu art. 196 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, objęcia przez inwestorów certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz bieżącej administracji i zarządzania Funduszem. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraża przekonanie, że utworzenie funduszu inwestycyjnego oraz udział w zarządzaniu jego aktywami pozwoli Spółce w pełni wykorzystać zdobyte wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku odszkodowań, umocni jej pozycję rynkową oraz będzie miał pozytywny wpływ na osiągane przez nią przychody i wyniki finansowe.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie – informacje poufne 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-07-10
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-07-10