Raport bieżący nr 20/2014
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych