Raport bieżący nr 22/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2014

Data sporządzenia
2014-11-26
Raport bieżący nr
22/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25.11.2014 r. Pani Alicja Buza-Borkowska, złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 26.11.2014 roku z zajmowanego stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W treści oświadczenia nie podano przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust.1 pkt 21 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-11-26
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-11-26