Raport bieżący nr 18/2014
Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej