Raport bieżący nr 23/2014
Podpisanie listu intencyjnego – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.