Raport bieżący nr 19/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r.