Raport bieżący nr 19/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014

Data sporządzenia
2014-06-25
Raport bieżący nr
19/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014r.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2014 r.:

  1. SPEXAR Ltd. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.739.191 co uprawniało do 41,62% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 31,06% ogólnej liczby głosów,
  2. CORPOR CAPITAL Ltd. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.739.190 co uprawniało do 41,62% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 31,06% ogólnej liczby głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-06-25
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-06-25