Raport bieżący nr 21/2014
Zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej)