Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Aktualności

05.252017

Rumuński Sukces Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowało sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku. Od stycznia do Grupy Kapitałowej EuCO została włączona spółka działająca na terenie Rumunii – Centrul European De Despagubiri SRL. W pierwszym kwartale 2017 roku rumuńska spółka wypracowała 3,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży i 1,3 mln złotych ...

05.102017

Raport bieżący nr 14/2017. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany raport bieżący nr 14/2017 pt. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: http://bit.ly/2lGB3wJ

05.92017

Raport bieżący nr 12/2017. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany raport bieżący nr 12/2017 pt. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: http://bit.ly/2lGB3wJ

04.132017

Raport bieżący nr 10/2017. Dojście do skutku emisji obligacji serii A.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany raport bieżący nr 10/2017 pt. Dojście do skutku emisji obligacji serii A. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: http://bit.ly/2lGB3wJ

03.312017

EuCO wyemituje obligacje do 50 mln zł

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowało o emisji obligacji serii A na kwotę nie większą niż 50 mln zł. Pozyskane środki z emisji będą służyły finansowaniu dalszego rozwoju działalności Spółki. Emisja obligacji obejmuje nie więcej niż 50 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej ...