Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2015

22.12.2015godz. 05:03

Raport bieżący nr 28/2015
Zawarcie znaczącej umowy

17.11.2015godz. 05:03

Raport bieżący nr 27/2015
Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

1.10.2015godz. 14:03

Raport bieżący nr 26/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

29.09.2015godz. 12:50

Raport bieżący nr 25/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

29.09.2015godz. 12:46

Raport bieżący nr 24/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

17.09.2015godz. 13:00

Raport bieżący nr 23/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

15.09.2015godz. 13:00

Raport bieżący nr 22/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki