Raport bieżący nr 23/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

pdf button

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2015

Data sporządzenia
2015-09-17
Raport bieżący nr
23/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 września 2015 r. od Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pani Jolanty Zendran, zawiadomienia dotyczącego transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 pdf button Załącznik do raportu bieżacego nr 23/2015 (.pdf)

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-09-17
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-09-17