Raport bieżący nr 19/2015 | Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.