Raport bieżący nr 19/2015 | Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2015

Data sporządzenia
2015-08-12
Raport bieżący nr
19/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2015 na dzień 19 sierpnia 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-08-12
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-08-12