Raport bieżący nr 24/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki