Raport bieżący nr 24/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2015

Data sporządzenia 2015-09-29
Raport bieżący nr 24/2015
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 września 2015 r. od Członka Zarządu Emitenta zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez podmiot blisko związany – Lavinia XXXVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. łącznie 149.400 sztuk akcji Spółki po cenie 52 zł za akcję – spółce KL Investment sp. z o.o. – podmiotowi blisko związanemu z Członkiem Zarządu. Transakcji dokonano w dniu 25.09.2015 roku, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie zawartej umowy.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-09-29
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-09-29