Raport bieżący nr 20/2015
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

pdf button

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2015

Data sporządzenia
2015-09-08
Raport bieżący nr
20/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie od KL Investment sp. z o.o. w trybie art.69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).

KL Investment sp. z o.o. poinformował, że jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki zmniejszył się o co najmniej 2% głosów i wynosi obecnie 26,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 września 2015 roku otrzymał również zawiadomienie od Corpor Capital sp. z o.o. w trybie art.69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).

Corpor Capital sp. z o.o. poinformował, że jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki zmniejszył się o co najmniej 2% głosów i wynosi obecnie 26,42 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

pdf button Załącznik nr 1

pdf button Załącznik nr 2

Podstawa prawna:
art.70 pkt 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-09-08
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-09-08