Raport bieżący nr 20/2015
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta