Raport bieżący nr 21/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2015

Data sporządzenia
2015-09-08
Raport bieżący nr
21/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 września 2015 r. od Członka Zarządu Emitenta zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o wniesieniu aportem w dniu 3 września 2015 roku przez podmiot blisko z nim związany – KL Investment sp. z o.o. do innego podmiotu blisko związanego Lavinia XXXVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., łącznie 274.400 akcji Spółki, po cenie 52 zł za akcję.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-09-08
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-09-08