Raport bieżący nr 25/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2015

Data sporządzenia 2015-09-29
Raport bieżący nr 25/2015
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie od KL Investment sp. z o.o. w trybie art.69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).
KL Investment sp. z o.o. poinformował, że jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki zwiększył się o co najmniej 2% głosów i wynosi obecnie 28,82 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
art.70 pkt 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 pdf button Załącznik do raportu bieżacego nr 25/2015 (.pdf)

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-09-29
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-09-29