We help accident victims for over 15 years!

Always on Your side

Career

The European Compensation Centre operating on the Polish market since 2004 cooperates with over 30000 agents on the territory of the whole country and 5000 in several other countries.

By cooperating with EuCO you have an opportunity to offer accident victims and their family your assistance in receiving due compensation. We are the company with the highest quality of customer service in respect of claim adjustment process. Additionally, we make available to you our IT system supporting your work organization and payoffs between us. We guarantee thorough training and a satisfying payment system.

The invitation to work with us is addressed to the people desiring to start a career as an Agent of a compensation company, people experienced in working with clients, direct sales and counselling, who wish to extend the scope of their services or start a new business.

We address this offer also to current or past insurance Agents or past Agents of other compensation companies.

To become our Agent

FILL IN THE BELOW FORM

Województwo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO) z siedzibą w Legnicy informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

EuCO S.A. z siedzibą przy ul. Kolbego 18, 59-222 Legnica (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-RODO-przez okres prowadzenia rekrutacji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@euco.pl

[recaptcha]