Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Rok 2012

1.02.2013godz. 11:02

Raport bieżący nr 01/2012

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
1.02.2013godz. 11:01

Raport bieżący nr 02/2012

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
1.02.2013godz. 11:00

Raport bieżący nr 03/2012

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
1.02.2013godz. 10:58

Raport bieżący nr 04/2012

Temat: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych
1.02.2013godz. 10:57

Raport bieżący nr 05/2012

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.
1.02.2013godz. 10:52

Raport bieżący nr 06/2012

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
1.02.2013godz. 10:49

Raport bieżący nr 07/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2012