Raport bieżący nr 04/2012


RAPORT BIEŻĄCY NR 04/2012

Data sporządzenia 2012-01-30
Raport bieżący nr 4/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Wiceprezesa Spółki. Zawiadomienie dotyczy transakcji dokonanych na akcjach zwykłych na okaziciela Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w 2011 roku przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, która nabyła:

22 lipca 2011 roku – 50 sztuk akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po cenie 13,14 zł za jedną akcję,

30 września 2011 roku – 1400 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po średniej cenie 6,90 zł za jedną akcję ,

3 października 2011 roku – 1550 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po cenie 6,86 zł za jedną akcję.

Transakcja nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-01-30