Raport bieżący nr 07/2012

pdf button

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2012

Data sporządzenia 2012-04-20
Raport bieżący nr 07/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna : art. 65 ust.1

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.euco.pl jak również w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. M. Kolbe 18.
pdf button Wykaz raportów przekazanych w 2011 roku

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent: Jolanta Zendran 2012-04-20