Raport bieżący nr 9/2020
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r.