Raport bieżący nr 10/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2020 r.