Raport bieżący nr 8/2020
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Data sporządzenia 2020-03-19
Godzina publikacji 20:57
Raport bieżący nr 8/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r., zarejestrowanych pod kodem ISIN: PLERPCO00033 („Obligacje”), które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. j. w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, 3 piętro, 00-034 Warszawa.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu płatności i wysokości Odsetek i wprowadzenie mechanizmu częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji.
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia Obligacji;
  3. zmiany Warunków Emisji;

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji razem z proponowanymi przez Zarząd Emitenta projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy

Projekty Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-03-19
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-03-19