Raport bieżący nr 21/2022
Informacja o złożeniu zawiadomienia przez spółkę zależną CEDE o uprawdopodobnionym fakcie popełnienia przestępstwa.