III Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za III kwartał 2023 r.Pobierz
Półroczny
Raport okresowy skonsolidowany Grupy Kapitałowej EuCO za I półrocze 2023 roku     
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF »
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF »
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowegopdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EuCO S.A.pdf button PDF »
Raport Biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO S.A.pdf button PDF »
Stanowisko Zarządu wraz z opinią RN dot. odstąpienia przez firmę audytorską od wydania wniosku z przeglądu SSF (jedn. i skons.)pdf button PDF »
I Kwartał
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za I kwartał 2023 r.Pobierz