Data: 18.10.2017

DOKUMENTY LINK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Treść projeków uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ

Wzór pełnomocnictwa

Zgłoszenie projektu uchwał akcjonariusza na podstawie art. 401 par.5 ksh. – 10.10.2017 r.

 

pdf
.

pdf

pdf

pdf

pdf

 

Data: 09.05.2017

DOKUMENTY LINK

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Treść uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 05.06.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA

Wzór pełnomocnictwa

 

pdf
.

pdf

pdf

pdf