Raport bieżący nr 10/2022
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy