Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2011

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. PRZEKAZUJE UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 27.06.2011 r.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przekazuje uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2011r.
EuCO S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 r.