Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2011

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2011 r., które rozpocznie się o godz. 10.00 w Hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2 w Legnicy.