Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2012 r.

Utworzono: 24 maja 2012 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2012 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2012 r., które rozpocznie się o godz. 10.00 w Hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2 w Legnicy.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”