Zmniejszenie udziału poniżej 5%

Utworzono: 12 czerwca 2013 r. 

Zmniejszenie udziału poniżej 5%

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformował, że w dniu 12 czerwca br otrzymał zawiadomienie od BPH FIP w imieniu którego działa BPH TFI SA, o zbyciu akcji Spółki, w wyniku czego Fundusz posiada mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”