Zmniejszenie udziału poniżej 10%

Utworzono: 4 października 2013r.

Zmniejszenie udziału poniżej 10%

Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało, że w dniu 4 października 2013 r. otrzymało zawiadomienie od Spółki Kubach Inv. LTD, że w wyniku zbycia akcji Spółki posiada mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”