Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Utworzono: 30 października 2012 r.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformował, że w dniu 30 października 2012r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu dwóch nowych członków Zarządu.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”