Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki.

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKI.

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki. 16 luty 2011 r. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w dniu 15 lutego 2011 otrzymało zawiadomienie, że BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stało się posiadaczem udziału stanowiącego powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.