Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

2 grudnia 2010 r.

INFORMACJA PRASOWA

 

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) – wiodącej w Polsce i w Czechach firmy odszkodowawczej.

 

„Jestem dumny, że Europejskie Centrum Odszkodowań rozpoczyna nowy, bardzo ważny etap. Jestem przekonany, że nasza historia, dynamiczny rozwój, rekordowe wyniki finansowe i ambitna strategia rozwoju, przekonają do nas inwestorów”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 

Harmonogram oferty:

do 10 grudnia 2010 r., do godz. 8:00

podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego

od 10 grudnia do 14 grudnia 2010 r.

(ostatniego dnia do godz. 15:00)

proces budowania Księgi Popytu

od 10 grudnia do 14 grudnia 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

do godz. 8:00 w dniu 15 grudnia 2010 r.

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach

od 15 grudnia do 17 grudnia 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów

do 20 grudnia 2010 r.

przydział Akcji Oferowanych

 

 

W ofercie publicznej Spółka będzie oferować 1,7 mln akcji, w tym 1,1 mln akcji istniejących (seria A) oraz 600 tys. nowych akcji (seria B). Główni akcjonariusze zachowają pakiet kontrolny nad Spółką.

Dla inwestorów instytucjonalnych EuCO S.A. przeznaczyło 1,4 mln akcji a dla inwestorów indywidualnych – 300 tys. akcji. EuCO S.A. zamierza pozyskać w ofercie publicznej od 7 do 10 mln złotych brutto.

 

Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację strategii rozwoju:

  • utworzenie i dokapitalizowanie spółki kapitałowej na terenie Słowacji oraz dokapitalizowanie spółki kapitałowej na terenie Węgier,
  • dokapitalizowanie pożyczkami Kancelarii Radców Prawnych EuCO,
  • nabycie pakietów spraw od firm konkurencyjnych,
  • dokapitalizowanie EvCO, spółki działającej na terenie Czech.

 

 

„Ekspansja zagraniczna jest naszym priorytetem. Mamy doświadczenie – model działania EuCO skutecznie wprowadziliśmy w Czechach. Nasza spółka zależna jest już liderem rynku. Teraz czas na kolejne kraje. Od września działamy na Węgrzech, wkrótce planujemy otworzyć spółkę na Słowacji. Chcemy być europejskim liderem rynku odszkodowań”, powiedział Krzysztof Lewandowski.

 

Ważnym elementem strategii rozwoju jest wzmocnienie Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi. Kancelaria wprowadziła unikalne na polskim rynku rozwiązanie – zakłada z góry za poszkodowanych koszty postępowania sądowego. Na 30 września 2010 roku Kancelaria prowadziła ponad 1340 spraw na kwotę przekraczającą 31 mln złotych, a jej skuteczność sięga 98 procent.

 

Potwierdzeniem słuszności obranej strategii są rekordowe wyniki finansowe EuCO S.A. Prognoza na 2010 roku zakłada wypracowanie zysku netto na najwyższym poziomie w historii 6 mln złotych.

 

W okresie 2006-2009 przychody spółki wzrosły o ponad 300 proc. (z 5 mln zł w 2006 roku do 15,9 mln zł a zysk netto o prawie 400 proc. (z 1,2 mln zł w 2006 roku do 4,4 mln zł w 2009 roku)

„Jestem przekonany, że nasze wyniki finansowe przemówią do wyobraźni inwestorów. Wspólnie możemy zarabiać na pewnej inwestycji, jaką bez wątpienia jest Europejskie Centrum Odszkodowań”, powiedział Krzysztof Lewandowski.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku.

 

W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech).

 

Liczba klientów EuCO przekroczyła 40 tys. Spółka posiada ponad 11 tys. współpracowników w całym kraju oraz 70 pracowników w centrali.

 

Oferującym akcje EuCO jest Dom Maklerski BZ WBK, doradcą finansowym – CC Group, doradcą prawnym Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, audytorem – Grant Thornton Frąckowiak, a doradcą PR – Kancelaria PR.

 

Dodatkowych Informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl