Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.