Zarząd EuCO rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok