Zarejestrowanie przez Sąd zmian Statutu Spółki

ZAREJESTROWANIE PRZEZ SĄD ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Zarejestrowanie przez Sąd zmian Statutu Spółki

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 lipca 2011r. o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
Nr 0000359831 w Dziale 1 Rubr. 4 zmian par.36 pkt.2 Statutu Spółki – uchwalonych w dniu
27 czerwca 2011r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.